Mazsola (4-6 év között)

Mazsola (4-6 év között)

A Mazsola csoport óvodás korosztály. Megtanulják az esztétikus testképzés és a táncelőkészítő gimnasztika alapjait, valamint sok koordináció-és egyensúlyfejlesztő gyakorlatsort.  A zenére való mozgás és az izolált testmozgás összhangba hozása során a streetdance alaplépéseit (old school) is megismerik. Játékos feladatokkal a dinamikus mozgást fejlesztjük, a bonyolultabb szabályrendszerű játékokkal pedig az iskolára és az utasítások/szabályok betartására készítjük fel a kicsiket. Az óra a táncelőkészítő gimnasztika mellett alap szintű korosztályhoz igazított izomfejlesztő gyakorlatokat (támaszhelyzetek, járások, ugrások, szökkenések), valamint az alapszintű nyújtó/lazító gyakorlatok megismerését és gyakorlását is tartalmazza. Kreatív játékokkal felkészítjük őket a tánc szakmai nyelvére (angol és francia). Szavakat és kifejezéseket tanulnak, valamint a lépések és mozdulatok nevét és a táncirányokat.  A térbeli elhelyezkedésük ”látását” (mellyel a térformákba való gondolkodást készítjük elő), és a csapatban való együtt dolgozást is fejlesztjük, valamint már ennél a korosztálynál is nagy hangsúlyt fektetünk az önmegvalósításra. Természetesen tanulnak egy kis fellépő koreográfiát, de amit szeretnénk, hogy már ebben a korban is tudjanak és merjenek felszabadultan táncolni/pörögni/ugrálni úgy, ahogyan az nekik tetszik és ami őket boldoggá teszi. Ebben a korban még nagyon fogékonyak minden újra, főleg ha azt játékokkal kombinálva tanulhatják meg, így nagyrészt játékok (táncos és mozgásos) teszik ki az óra idejét.

A csoportba való jelentkezés feltétele:

1×60 perc szülői távollét megszokása, valamint a koncentráció tudatos irányításának képessége, alap fegyelmi normák tudása. Jobb-bal oldal megkülönböztetését és a ritmusérzéket folyamatosan fejlesztjük, de mindenképpen előny, ha már beiratkozás előtt is van fogalmuk melyik a jobb és bal kezük/lábuk, valamint tudnak ritmusra mozogni (taps, menetelés, ugrálás stb…) Amennyiben a feltételek hiányosak, felzárkóztató jellegű magánórával (külön egyeztetés szerint) pótolható.

Tipp a Mazsola csoport beiratkozása előtt:

Érdemes szoktatni a kicsiket a szülői távollétre. A tapasztalat az, hogy amíg táncolnak elfelejtik, de amint fáradni kezdenek vagy megszomjaznak, egyből hiányozni kezdenek a szülők. Vizet mindig hozzanak magukkal és óra előtt vigyük el őket pisilni (hiszen tudjuk, ha az egyiknek kell órán, akkor már a többinek is )  Jó tudatni velük, hogy a szülők kint egy monitoron látják őket, látnak mindent a folyosóról, és az első pár alkalommal érdemes is maradni, mert nem tudjuk pl. kikísérni őket pisilni, hiszen a többiek nem maradhatnak felügyelet nélkül.