• Minimanó

4-5 éves korosztály. Táncelőkészítő gimnasztikai elemek tanulása, koordinációfejlesztés és a zenére való mozgás gyakorlása. Megismerkedés a jobb és bal oldallal, valamint a lábpozíciók, kartartások megtanulása. Alapszintű gyermektánc oktatása és játékos módon a dinamikus mozgás fejlesztése. Nyújtó gyakorlatok és összetett mozdulatok megtanulása, melyet év végén mutatnak be a zárógálán.

A csoportba való jelentkezés feltétele: 1X60 perc szülői távollét megszokása, valamint a koncentráció tudatos irányításának képessége, alap fegyelmi normák tudása. Amennyiben a feltételek hiányosak, felzárkóztató jellegű magánórával (külön egyeztetés szerint) pótolható.

Heti kötelező óraszám: 1×60 perc