Mazsola

Óvodás korosztály. Megtanulják az esztétikus testképzés és a gimnasztika alapjait valamint koordináció-és egyensúlyfejlesztő gyakorlatsorokat. A zenére való mozgás és az izolált testmozgás összhangba hozása során a Streetdance alaplépéseit (old school) is megismerik. Játékos feladatokkal a dinamikus mozgást fejlesztjük, a bonyolultabb szabályrendszerű játékokkal pedig az iskolára és az utasítások/szabályok betartására készítjük fel a kicsiket. Az óra alap szintű korosztályhoz igazított izomfejlesztő gyakorlatokat (támaszhelyzetek, járások, ugrások, szökkenések) és a nyújtó/lazító gyakorlatok alapszintű megismerését és gyakorlását is tartalmazza.

A csoportba való jelentkezés feltétele: 1X60 perc szülői távollét megszokása, valamint a koncentráció tudatos irányításának képessége, alap fegyelmi normák tudása. Jobb-bal oldal megkülönböztetése, valamint ritmusra való menetelés.Amennyiben a feltételek hiányosak, felzárkóztató jellegű magánórával (külön egyeztetés szerint) pótolható.

Heti kötelező óraszám: 1×60 perc